Page 4 - BrosuraLaser Valley_Titled
P. 4
La lansarea Viziunii „Laser Valley - Land of Lights”, în 2015, autorii spuneau: „Dedicăm acest manifest pentru prosperitate tuturor celor care răspund apelului la implicare, mulțumindu-le și invitându-i să pătrundă în lumea Laser Valley - Land of Lights. Uniți de dorința de schimbare și evoluție, împreună putem transforma Laser Valley în realitate”. Și asta a însemnat 2016, un an marcat de căutări și determinarea de a acționa, pentru ca această lume a luminilor să pornească pe calea de a deveni realitate. Această broșură valorifcă rezultatele anului 2016, inclusiv activitatea grupurilor de lucru, constituite ca urmare a recomandărilor studiului de impact PricewaterhouseCoopers și a discuțiilor cu Institutul Aspen România. Aceste grupuri tematice s-au întrunit în perioada octombrie - decembrie 2016 pentru a indentifca provocări actuale și acțiuni necesare dezvoltării și operaționalizării conceptului de dezvoltare teritorială inteligentă „Laser Valley - Land of Lights”. Mulțumim tuturor instituțiilor implicate în grupurile tematice în anul 2016: Institutul Aspen România Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională PricewaterhouseCoopers Ministerul Apărării Naționale ELI-NP, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei Ministerul Afacerilor Externe Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București Ministerul Fondurilor Europene Universitatea Tehnică de Construcții București Compania Naţională de Investiţii Consiliul Județean Ilfov Banca Europeană de Investiții Primăria Orașului Măgurele Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare Primăria Municipiului București Banca Mondială Regia Autonomă de Transport București UNESCO Chair on Science and Innovation Policies, Școala Națională de Studii Politice și Administrative Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale Ofciul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ilfov The American Chamber of Commerce in Romania Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifce Romanian Business Leaders Foundation Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifcă și Inovare Romanian-American Foundation Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării Asociația Clusterelor din România Ministerul Transporturilor Măgurele High Tech Cluster Ministerul Finanțelor Publice Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania
   1   2   3   4   5   6   7   8   9